slideshow

( Unsaturated Polyester Resin ) UPR این رزین ها حاصل واکنش منومر های اسید های دو عامله اشباع و غیر اشباع با مونومر های الکل ها دو عامله طی شرایط دمایی و زمانی خاص می باشند. با طراحی فرمولاسیون، کنترل مونومر ها و شرایط واکنش می توان رزین های پلی...
این محصول پوشش انعطاف پذیر دارد و مقاوم در برابر سایش میباشد و مقاومت خوبی در مقابل مواد قلیایی و سایر مواد شیمیایی موجود در جو زمین دارد. موارد مصرف : بمنظور رنگ استخر، رنگ ترافیک برای خط کشی محل عابر پیاده روی آسفالت و... استفاده می شود این...
این رنگها برپایه رزین اکریلیک ترموپلاست طبق استاندارد ملی 3758 بوده و چسبندگی بسیار خوبی بر روی سطوح سیمانی و آسفالته از خود نشان داده و مقاوم در برابر سایش می باشند. (قابلیت اجرا در ضخامت های از 100 تا 1000 میکرون) موارد مصرف : به منظور علامت...
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر
لطفاً جهت دریافت مشخصات فنی محصول با دفتر مرکزی مکاتبه فرمایید با تشکر