slideshow

                                                                               اطلاعیه


به استحضار سهامداران محترم شرکت می رساند, نظر به شایعات مطرح شده در فضای مجازی در خصوص برنامه شرکت جهت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی, به اطلاع می رساند, همانگونه که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ هجدهم اردیبهشت ماه نود ونه نیز به صراحت مطرح گردید, شرکت توکا رنگ فولاد سپاهان هیچ گونه برنامه ای برای انجام" افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی" در دستور کار نداشته و موارد مطرح شده در فضای مجازی صحت ندارد.
از سهامداران محترم تقاضا میگردد اطلاعات مورد نظر را تنها از طریق پایگاه اطلاع رسانی و مجاری رسمی شرکت و یا از طریق واحد امور سهام شرکت اخذ کرده و به اخبار مجعول و شایعات بی اساس توجهی ننمایند.

 
                                                                                                                                                             با تشکر